Kangur Matematyczny - Kangur w Polsce
Universitas Nicolai Copernici - Toruń

 Strona główna   Kangourou Sans Frontières   WMiI UMK
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Kangourou Sans Frontières
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Konkursowi patronują:
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polskie Towarzystwo Matematyczne


Kangur w Polsce

Statystyka - Podsumowanie Konkursu KANGUR Matematyczny

Ilościowy wykaz uczestników biorących udział w Konkursie (wybierz na mapie miejscowość - siedzibę regionu)
 


Wykaz szczegółowy

Liczba uczestników konkursu w poszczególnych latach

Kategoria Żaczek Maluch Beniamin Kadet Junior Student Ogółem
Liczba uczestników
2018 29 054 147 705 87 884 59 575 32 470 14 650 371 338
2017 67 544 131 059 89 440 47 612 30 616 13 200 379 471
2016 66 733 102 643 88 890 45 129 28 045 13 347 344 787
2015 50 473 103 220 84 309 45 321 28 803 14 105 326 231
2014 44 248 105 008 82 905 42 962 29 069 14 942 319 134
2013 50 108 96 519 78 838 41 358 30 395 15 983 313 228
2012 46 749 95 164 79 002 45 467 32 556 18 090 317 028
2011 91 602 76 058 44 314 33 619 18 465 264 058
2010 91 417 77 137 44 048 33 422 19 479 265 503
2009 92 195 83 771 49 175 37 885 20 427 283 453
2008 97 793 88 317 53 174 40 407 20 796 300 487
2007 98 303 88 632 56 165 41 792 21 767 306 659
2006 92 811 90 169 59 238 45 248 24 923 312 389
2005 101 500 98 900 68 000 50 200 29 800 348 400
2004 112 000 114 000 79 000 60 000 35 000 400 000
2003 120 000 118 000 79 000 65 000 33 000 415 000
2002 120 500 120 000 80 000 59 500 26 000 406 000
2001 116 500 114 500 94 000 39 000 21 000 385 000
2000 99 000 93 000 84 000 28 500 14 500 319 000
1999 82 500 74 500 63 000 20 000 10 000 250 000
1998 79 500 74 500 59 000 17 500 9 500 240 000
1997 77 000 75 000 54 000 15 000 8 000 229 000
1996 68 000 68 000 45 000 12 000 8 000 198 000
1995 40 000 40 000 28 000 8 000 4 000 120 000
1994 16 500 16 500 13 000 4 200 1 500 51 700
1993 6 700 5 700 3 000 1 300 16 700
1992 1 800 1 700 500 500 4 500


Statystyki punktowe wg kategorii w 2018 roku

KategoriaMedianaŚrednia
Żaczek 37,5039,44
Maluch 56,2557,43
Beniamin65,7567,29
Kadet 60,2562,22
Junior 57,7559,83
Student 64,5066,35Rysunki Pawła Jarka

Dynamika rozwoju "Kangura" w Polsce, przedstawiona rysunkami dra Pawła Jarka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego w latach 1992–1997.

Historia konkursu w obrazkach - rok 1992
rok 1992 – 4 500 uczestników

Historia konkursu w obrazkach - rok 1993
rok 1993 – 16 700 uczestników

Historia konkursu w obrazkach - rok 1994
rok 1994 – 52 000 uczestników

Historia konkursu w obrazkach - rok 1995
rok 1995 – 125 000 uczestników

Historia konkursu w obrazkach - rok 1996
rok 1996 – 198 000 uczestników

Historia konkursu w obrazkach - rok 1997
"Kangur" pod nowym "szeryfem"
rok 1997 – około 229 000 uczestników


Historia konkursu w obrazkach - rok 1998
"Kangur" immatrykulowany na UMK
rok 1998 – około 240 000 uczestników


Historia konkursu w obrazkach - rok 1999-
rok 1999– ?


Publikacje

Osobom zainteresowanym matematyką rekomendujemy książki Wydawnictwa "Aksjomat" z serii "Miniatury Matematyczne", zawierające popularne prezentacje ciekawych i często mało znanych tematów matematycznych. Uczniom przygotowującym się do konkursu "Kangur Matematyczny" proponujemy książki z serii "Matematyka z wesołym kangurem", które zawierają zadania ze wszystkich poprzednich edycji Konkursu wraz z rozwiązaniami.


© 2019 - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych