Kangur Matematyczny - Przykładowe zadania - Kategoria Kadet
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Kangourou Sans Frontières
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Konkursowi patronują:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polskie Towarzystwo Matematyczne


Przykładowe zadania - Kategoria Kadet

Kadet 2023

3 pkt
Martyna ma 150 monet. Gdy rzuciła je wszystkie na stół, to 40% z nich upadło reszkami do góry, a 60% z nich upadło orłami do góry. Ile monet, które upadły orłami do góry, musi odwrócić na drugą stronę, aby liczby widocznych orłów i reszek były równe?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30
4 pkt
Niektóre krawędzie sześcianu chcemy pomalować na niebiesko w taki sposób, aby każda ściana tego sześcianu zawierała co najmniej jedną niebieską krawędź. Jaka jest najmniejsza możliwa liczba krawędzi, które trzeba pomalować na niebiesko?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
5 pkt
Królewna Śnieżka zorganizowała dla siedmiu krasnoludków zawody szachowe, w których każdy krasnal rozegrał jedną partię z każdym z pozostałych krasnoludków. W poniedziałek Gburek rozegrał 1 partię, Apsik rozegrał 2, Śpioszek 3, Nieśmiałek 4, Wesołek 5, a Mędrek rozegrał 6 partii. Ile partii szachów rozegrał w poniedziałek Gapcio?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Odpowiedzi


Kadet 2022

3 pkt
Ile dodatnich liczb całkowitych między 100 a 150 ma same nieparzyste cyfry?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30
4 pkt
Liczba naturalna n ma tę własność, że największym z jej dzielników naturalnych mniejszych od niej jest 2022. Jaka jest suma cyfr liczby n?
A) 6 B) 7 C) 10 D) 12 E) 14
5 pkt
W siedmiu parkach mieszkają 2022 kangury i pewna liczba koali. W każdym parku liczba kangurów jest równa łącznej liczbie koali mieszkających w pozostałych parkach. Ile koali łącznie mieszka w tych siedmiu parkach?
A) 288 B) 337 C) 576 D) 674 E) 2022

Odpowiedzi


Kadet 2021

3 pkt
Bartek jest o 5cm wyższy od Arka, ale o 10cm niższy od Czarka. Darek jest o 10cm wyższy od Czarka, ale o 5cm niższy od Eryka. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Arek i Eryk mają równy wzrost.
B) Arek jest o 10cm wyższy od Eryka.
C) Arek jest o 10cm niższy od Eryka.
D) Arek jest o 30cm wyższy od Eryka.
E) Arek jest o 30cm niższy od Eryka.
4 pkt
Test składa się z 20 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się 7 punktów, za każdą błędną odpowiedź traci się 4 punkty, a za brak odpowiedzi otrzymuje się 0 punktów. Eryk wziął udział w tym teście i uzyskał 100 punktów. Na ile pytań nie udzielił odpowiedzi?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
5 pkt
W pewnym mieście mieszka 21 rycerzy, którzy zawsze mówią prawdę, i 2000 łotrów, którzy zawsze kłamią. 2020 spośród nich utworzyło 1010 par. Każda osoba w parze określiła drugą osobę z pary jako rycerza lub łotra. W ten sposób 2000 osób zostało nazwanych rycerzami, a 20 osób zostało nazwanych łotrami. Ile par składało się z dwóch łotrów?
A) 995 B) 990 C) 985 D) 980 E) 1000

Odpowiedzi


Kadet 2020

3 pkt
Bolek rozwiązuje każdego dnia sześć zadań z olimpiad matematycznych, a Lolek każdego dnia rozwiązuje cztery zadania z olimpiad matematycznych. W ciągu ilu dni Lolek rozwiąże tyle samo zadań, co Bolek przez cztery dni?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
4 pkt
Oktawian kupił 27 identycznych małych sześcianów. Każdy z nich ma dwie ściany pomalowane na czerwono, przy czym ściany te mają wspólną krawędź. Z wszystkich tych sześcianów buduje duży sześcian. Jaką największą liczbę całkowicie czerwonych ścian może mieć ten duży sześcian?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
5 pkt
Sześć kolejnych liczb dwucyfrowych ma tę własność, że każda z nich jest podzielna przez swoją cyfrę jedności. Suma cyfr najmniejszej z tych liczb jest równa
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Odpowiedzi


Kadet 2019

3 pkt
Pięciu kolegów uczestniczyło w biegu. Ignacy ukończył ten bieg wcześniej niż Aleksy, Cezary później niż Ksawery, Aleksy wcześniej niż Ksawery, a Bonifacy wcześniej niż Cezary. Który z kolegów ukończył bieg najpóźniej?
A) Cezary
B) Aleksy
C) Ignacy
D) Ksawery
E) Bonifacy
4 pkt
Radek ma dwie świece w kształcie walca, o różnych wysokościach i różnych średnicach. Pierwsza świeca wypala się po 6 godzinach, a druga po 8 godzinach. Radek zapalił obie świece w tym samym momencie i dokładnie po trzech godzinach okazało się, że świece mają równą wysokość. Stosunek wysokości tych świec na początku wynosił
A) 5:4 B) 3:5 C) 4:3 D) 8:5 E) 7:3
5 pkt
W turnieju szachowym biorą udział drużyny trzyosobowe. Każdy uczestnik z drużyny gra dokładnie raz z każdym uczestnikiem z każdej z pozostałych drużyn. Z powodów organizacyjnych całkowita liczba rozegranych partii nie może być większa niż 250. Największą możliwą liczbą drużyn, które mogą wziąć udział w tym turnieju, jest
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Odpowiedzi


Kadet 2018

3 pkt
Pewien kwadrat ma taki sam obwód jak prostokąt o bokach długości 8 i 12. Jaka jest długość boku tego kwadratu?
A) 5 B) 10 C) 4 D) 8 E) 6
4 pkt
Na linii prostej zaznaczono jedenaście punktów, kolejno od lewej do prawej. Suma odległości pierwszego punktu od wszystkich pozostałych wynosi 2018. Suma odległości drugiego punktu od wszystkich pozostałych (łącznie z pierwszym) wynosi 2000. Jaka jest odległość między pierwszym i drugim punktem?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
5 pkt
Do liczby czterocyfrowej a dopisujemy raz liczbę 14 z lewej strony, drugi raz liczbę 14 z prawej strony. Otrzymujemy dwie liczby sześciocyfrowe, z których jedna jest dwa razy większa od drugiej. Ile wynosi suma cyfr liczby a?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

Odpowiedzi


Kadet 2017

3 pkt
Suma trzech różnych dodatnich liczb całkowitych jest równa 7. Ile wynosi iloczyn tych trzech liczb?
A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 5
4 pkt
Gdy zbiornik jest w 25% pusty, to zawiera 25 ton paliwa więcej, niż gdy jest w 25% pełny. Jaka jest pojemność tego zbiornika?
A) 75 ton B) 100 ton C) 37,5 tony D) 80 ton E) 50 ton
5 pkt
Autobusy linii 175 z lotniska do centrum miasta odjeżdżają co 3 minuty i pokonują tę samą trasę zawsze w czasie 60 minut. Pewien samochód wyjechał z lotniska równocześnie z autobusem i pojechał tą samą trasą do centrum, co zajęło mu 35 minut. Ile autobusów linii 175 wyprzedził ten samochód na całej trasie (nie licząc autobusu, z którym razem wyjechał)?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 13

Odpowiedzi


Kadet 2016

3 pkt
Hubert miał dodać 26 do pewnej liczby. Zamiast dodać, bezbłędnie od niej odjął 26 i otrzymał w wyniku liczbę -14. Jaką liczbę miał otrzymać Hubert?
A) 42 B) 38 C) 36 D) 32 E) 28
4 pkt
W klasie jest 20 uczniów. Uczniowie siedzą w ławkach parami w ten sposób, że dokładnie jedna trzecia chłopców siedzi z dziewczętami, a dokładnie połowa dziewcząt siedzi z chłopcami. Ilu chłopców jest w tej klasie?
A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 E) 9
5 pkt
Paweł i Leon spojrzeli jednocześnie na swoje zegarki. Zegarek Pawła spóźnia się o 10 minut, lecz Paweł sądzi, że jego zegarek spieszy się o 5 minut. Zegarek Leona spieszy się o 5 minut, lecz Leon sądzi, że jego zegarek spóźnia się o 10 minut. Paweł uważa, że teraz jest 12:00. Która godzina jest teraz według Leona?
A) 11:30 B) 11:45 C) 12:00 D) 12:30 E) 12:45

Odpowiedzi


Kadet 2015

3 pkt
Młody kolarz jedzie z prędkością 5 m na sekundę. Każde z kół jego roweru ma obwód 125 cm. Ile pełnych obrotów wykonuje każde koło w ciągu 5 sekund?
A) 4 B) 5 C) 10 D) 20 E) 25
4 pkt
Adrianna dodała długości trzech boków prostokąta i otrzymała 44 cm. Ewelina również dodała długości trzech boków tego prostokąta i otrzymała 40 cm. Jaki jest obwód tego prostokąta?
A) 42 cm B) 56 cm C) 64 cm D) 84 cm E) 112 cm
5 pkt
Pięć punktów leży na prostej. Oskar obliczył odległości między każdymi dwoma z tych punktów. Otrzymał, w kolejności rosnącej: 2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 17, 20 i 22. Ile wynosi k?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

Odpowiedzi


Kadet 2014

3 pkt
Iloczynem pewnych dwóch liczb naturalnych jest 10, a ich sumą jest 11. Która z poniższych liczb jest ich różnicą, jeśli od większej odejmujemy mniejszą?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9
4 pkt
Kapitan Wróbel i jego piracka załoga wykopali kufer ze złotymi monetami. Podzielili się monetami w ten sposób, że każdy dostał tę samą ich liczbę. Gdyby było o czterech piratów mniej, to każdy z nich dostałby o 10 monet więcej. Gdyby zaś było o 50 monet mniej, to każdy pirat dostałby o 5 monet mniej. Ile monet wykopali piraci?
A) 80 B) 100 C) 120 D) 150 E) 250
5 pkt
Zepsuta waga prawidłowo waży przedmioty lżejsze niż 1000g, a przy ważeniu przedmiotów cięższych niż 1000g może pokazać dowolną wartość większą niż 1000g. Mamy pięć odważników: A, B, C, D i E, z których każdy waży mniej niż 1000g. Gdy ważymy je parami, wskazania wagi są następujące: 1200g dla B i D, 2100g dla C i E, 800g dla B i E, 900g dla B i C, 700g dla A i E. Który z odważników jest najcięższy?
A) A B) B C) C D) D E) E

Odpowiedzi


Kadet 2013

3 pkt
Dany jest ostrosłup, który ma 13 ścian (łącznie z podstawą). Ile krawędzi ma ten ostrosłup?
A) 13 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26
4 pkt
Średnia liczba dzieci w pięciu rodzinach nie może być równa
A) 0,2 B) 1,2 C) 2,2 D) 2,4 E) 2,5
5 pkt
Ogrodnik zamierza posadzić w jednym rzędzie 20 drzew - klonów i lip. Liczba drzew między dowolnymi dwoma klonami nie może być równa 3. Jaka może być największa liczba klonów wśród 20 drzew posadzonych przez ogrodnika?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

Odpowiedzi


Kadet 2012

3 pkt
Zegarek ze wskazówkami położono na stole tarczą do góry w taki sposób, że wskazówka minutowa wskazuje dokładnie kierunek wschodni. Po ilu minutach wskazówka ta po raz pierwszy wskaże dokładnie kierunek północny?
A) po 45 B) po 40 C) po 30 D) po 20 E) po 15
4 pkt
Zbyszek ma 5 sześcianów. Gdy ułoży je od najmniejszego do największego, to wysokości każdych dwóch sąsiednich sześcianów różnią się o 2 cm. Wysokość największego sześcianu jest równa wysokości wieży zbudowanej z dwóch najmniejszych sześcianów. Jaka jest wysokość wieży zbudowanej z wszystkich 5 sześcianów?
A) 6 cm B) 14 cm C) 22 cm D) 44 cm E) 50 cm
5 pkt
W książce jest 30 opowiadań. Każde z nich zajmuje inną liczbę stron, od 1 do 30. Każde opowiadanie zaczyna się na nowej stronie, przy czym pierwsze opowiadanie zaczyna się na pierwszej stronie. Jaka jest największa możliwa liczba opowiadań, które mogą zaczynać się na nieparzystej stronie?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 23

Odpowiedzi


Kadet 2011

3 pkt
Spośród wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr 8 wybrano największą i najmniejszą. Suma tych wybranych liczb jest równa
A) 707. B) 907. C) 916. D) 1000. E) 1001.
4 pkt
Piotr, wędkarz z zamiłowania, złowił w ciągu trzech kolejnych dni 12 ryb. Każdego dnia, oprócz pierwszego, łowił więcej ryb niż dnia poprzedniego. Trzeciego dnia złowił on kilka ryb mniej niż łącznie w ciągu dwóch pierwszych dni. Ile ryb złowił Piotr trzeciego dnia?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
5 pkt
Trzej chłopcy: Adam, Janek i Kamil wypowiedzieli następujące zdania:

Adam: Odległość między mną i Jankiem jest większa niż dwukrotna odległość między mną i Kamilem.
Janek: Odległość między mną i Kamilem jest większa niż dwukrotna odległość między mną i Adamem.
Kamil: Odległość między mną i Jankiem jest większa niż dwukrotna odległość między mną i Adamem.

Wiadomo, że co najmniej dwa z tych zdań są prawdziwe. Który z chłopców kłamie?
A) Adam B) Janek C) Kamil D) Żaden z nich. E) Nie można tego rozstrzygnąć.

Odpowiedzi


Kadet 2010

3 pkt
Różnica między sumą pierwszych stu kolejnych dodatnich liczb całkowitych parzystych a sumą pierwszych stu kolejnych dodatnich liczb nieparzystych jest równa
A) 0. B) 50. C) 100. D) 10100. E) 15150.
4 pkt
Jeżeli zachodzą równości: a-1=b+2=c-3=d+4=e-5, to największą liczbą spośród a, b, c, d, e jest
A) a. B) b. C) c. D) d. E) e.
5 pkt
Każdy z pięciu uczniów, obchodzących dziś urodziny, przyniósł ze sobą cukierki. Okazało się, że każdy miał inną liczbę cukierków oraz dowolnych trzech z nich miało więcej cukierków niż pozostali dwaj. Jaka jest najmniejsza liczba cukierków, którą mogli mieć ci uczniowie?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

Odpowiedzi


Kadet 2009

3 pkt
Parę liczb całkowitych nazywamy dobrą, jeśli ich suma jest równa ich iloczynowi. Ile jest dobrych par liczb?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Nieskończenie wiele.
4 pkt
W każde pole tablicy o wymiarach 10×19 wpisujemy 0 lub 1. Wyznaczamy sumy liczb stojących w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Największa możliwa liczba różnych sum, które można w ten sposób otrzymać, jest równa
A) 9. B) 10. C) 15. D) 19. E) 29.
5 pkt
Wyspę zamieszkują prawdomówni i kłamcy. Prawdomówni zawsze mówią prawdę, a kłamcy zawsze kłamią. 25 mieszkańców tej wyspy ustawiło się w kolejkę. Każda osoba z kolejki, z wyjątkiem pierwszej, powiedziała: Osoba stojąca bezpośrednio przede mną to kłamca, natomiast osoba stojąca jako pierwsza w kolejce powiedziała: Wszyscy stojący za mną to kłamcy. Ilu kłamców stało w tej kolejce?
A) 24 B) 13 C) 12 D) 0 E) Nie można tego obliczyć.

Odpowiedzi


Kadet 2008

3 pkt
Śmigło wiatraka obraca się ze stałą prędkością, wykonując jeden pełny obrót w czasie 50 sekund. Ile płatów ma to śmigło, jeżeli fotokomórka umieszczona na szczycie tego wiatraka odnotowuje przesunięcie się płata co 10 sekund?
A) 2 B) 2 C) 5 D) 10 E) 50
4 pkt
Każdą z dwóch identycznych prostokątnych kartek papieru rozcięto na dwie części. Z pierwszej kartki otrzymano dwa prostokąty o obwodach 40 cm każdy, z drugiej zaś również dwa prostokąty, ale o obwodach 50 cm każdy. Oblicz obwód wyjściowych kartek.
A) 40 cm B) 50 cm C) 60 cm D) 80 cm E) 90 cm
5 pkt
Drewniany sześcian wymiaru 5×5×5 został zbudowany poprzez sklejenie ze sobą 53 sześcianów jednostkowych. Kleofas sfotografował ten sześcian w taki sposób, aby na zdjęciu widać było największą możliwą liczbę sześcianów jednostkowych. Ile sześcianów jednostkowych było widocznych na zdjęciu wykonanym przez Kleofasa?
A) 75 B) 74 C) 60 D) 61 E) 62

Odpowiedzi


Kadet 2007

3 pkt
W parku wzdłuż alejki o długości 20 m postanowiono po obu jej stronach posadzić krzewy róż. Zachowano przy tym zasadę, że odległość pomiędzy każdymi sąsiednimi krzewami po każdej stronie alejki jest równa 2 m. Jaką maksymalną liczbę krzewów można posadzić wzdłuż tej alejki?
A) 22 B) 20 C) 12 D) 11 E) 10
4 pkt
Na różnych prostych równoległych a i b obrano 6 punktów: 4 punkty na prostej a i 2 punkty na prostej b. Ile jest trójkątów, których wszystkie wierzchołki są w wybranych punktach?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18
5 pkt
Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że dla każdych dwóch sąsiadujących ze sobą liczb, ani ich suma, ani suma pozostałych trzech liczb nie jest podzielna przez 3. Ile wśród tych pięciu liczb jest podzielnych przez 3?
A) 0. B) 1. C) 2. D) 3. E) Nie można tego wyznaczyć.

Odpowiedzi


Kadet 2006

3 pkt
W wyniku ankiety przeprowadzonej z udziałem 2006 uczniów stwierdzono, że 1500 spośród nich uczestniczyło w konkursie ,,Kangur Matematyczny'', a 1200 w konkursie języka angielskiego. Ilu uczestników ankiety brało udział w obydwu konkursach, jeżeli wiadomo, że 6 ankietowanych nie wzięło udziału w żadnym z tych konkursów?
A) 300. B) 500. C) 600. D) 700. E) 1000.
4 pkt
Mirek, Mietek i Piotr zbierali pieniądze na zakup namiotu. Mirek dał 60% potrzebnej kwoty, Mietek dał 40% pozostałej części. Piotr dołożył brakujące 30 zł. Ile kosztował namiot?
A) 50 zł. B) 60 zł. C) 125 zł. D) 150 zł. E) 200 zł.
5 pkt
Ile trójkątów równoramiennych o polu równym 1 ma bok długości 2?
A) 0. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

Odpowiedzi


Kadet 2005

3 pkt
Łączna pojemność trzech dzbanków i dwóch butelek jest równa 16 litrów, przy czym pojemność każdego z tych dzbanków jest dwukrotnie większa niż pojemność każdej z tych butelek. Łączna pojemność dwóch takich dzbanków i trzech takich butelek jest równa
A) 12 litrów B) 13 litrów C) 14 litrów D) 16 litrów E) 17 litrów
4 pkt
Każde dwa wierzchołki sześcianu łączymy odcinkiem. Ile jest różnych punktów, które są środkami tych odcinków?
A) 8 B) 12 C) 16 D) 19 E) 28
5 pkt
Długością liczby naturalnej n większej niż 1 nazywamy liczbę czynników w przedstawieniu n w postaci iloczynu liczb pierwszych. Na przykład, długość liczby 90=2·3·3·5 jest równa 4. Ile liczb nieparzystych mniejszych niż 100 ma długość 3?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) inna odpowiedź

Odpowiedzi


Kadet 2004

3 pkt
Tomek ma 147 zł, a Sławek ma 57 zł. Ile złotych powinien Tomek dać Sławkowi, aby pozostało mu dwa razy tyle pieniędzy, ile będzie wówczas miał Sławek?
A) 11 B) 19 C) 30 D) 45 E) 49
4 pkt
Niech a i b będą liczbami całkowitymi dodatnimi niepodzielnymi przez 10. Jeśli a·b=10.000, to suma a+b jest równa:
A) 1024 B) 641 C) 1258 D) 2401 E) 1000
5 pkt
Na każdej ścianie sześcianu napisano pewną dodatnią liczbę całkowitą. Następnie w każdym wierzchołku sześcianu umieszczono liczbę, która jest równa iloczynowi liczb znajdujących się na ścianach, do których ten wierzchołek należy. Jeżeli suma liczb umieszczonych w wierzchołkach jest równa 70, to suma liczb znajdujących się na wszystkich ścianach jest równa:
A) 12 B) 35 C) 14 D) 10 E) nie można jej obliczyć

Odpowiedzi


Kadet 2003

3 pkt
Odcinek długości 4 podzielono czterema punktami wewnętrznymi na odcinki równej długości. Jaką długość ma każdy z tych odcinków?
A) 0,4 B) 1 C) 0,8 D) 0,5 E) 0,6
4 pkt
Łączna pojemność butelki i szklanki jest równa pojemności dzbanka. Pojemność butelki jest równa łącznej pojemności szklanki i kufla. Łączna pojemność trzech kufli jest róna łącznej pojemności dwóch dzbanków. Ile szklanek ma łączną pojemność jednego kufla?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
5 pkt
W liczbie, o której wiadomo, że miała co najmniej dwie cyfry, wykreślono ostatnią cyfrę. Otrzymana liczba była n razy mniejsza od poprzedniej. Jaka jest największa możliwa wartość n?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 19 E) 20

Odpowiedzi


Kadet 2002

3 pkt
Ada ma w torebce 7 kulek szarych, 4 białe i 3 czarne. Ile co najmniej kulek musi wyciągnąć mając zawiązane oczy, aby mieć pewność, że będzie wśród nich co najmniej jedna kulka w każdym kolorze?
A) 12 B) 11 C) 10 D) 4 E) 3
4 pkt
W pewnym kraju część mieszkańców potrafi mówić wyłącznie po angielsku, część wyłącznie po francusku, pozostali potrafią mówić w obu tych językach. Wiadomo, że 85% mieszkańców mówi po angielsku, 75% po francusku. Jaki procent mieszkańców tego kraju mówi zarówno po angielsku, jak i po francusku?
A) 50 % B) 57 % C) 25 % D) 60 % E) 40 %
5 pkt
Na polecenie nauczyciela uczniowie rysowali na kartkach papieru dwa okręgi i trzy linie proste. Następnie każdy z nich liczył na swoim rysunku punkty przecięcia tych linii. Największa liczba, którą można w ten sposób uzyskać, jest równa
A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14

Odpowiedzi


Kadet 2001

3 pkt
Pierwszy kran napełnia basen w ciągu 10 godzin. Każdy z dwóch pozostałych napełnia ten basen dwa razy szybciej. W ciągu ilu godzin napełni się basen wodą, jeżeli otworzymy wszystkie trzy krany?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
4 pkt
trapez (image)Na rysunku obok kat A= kat B=90 stopni. Jeżeli   pole(ABCD)/pole(ACB)=3, to pole(ADB)/pole(ACB) równa się  
A) 2 B) 3/2 C) 1 D) 5/2 E) sqrt(2)
5 pkt
Piłka nożna jest uszyta z białych i czarnych kawałków skóry. Czarne kawałki są pięciokątami foremnymi, a białe sześciokątami foremnymi. Każdy pięciokąt jest połączony brzegami z pięciona sześciokątami, a każdy szściokąt z trzema pięciokątami i trzema sześciokątami. Piłka ma 12 czarnych pięciokątów. Ile ma ona białych sześciokątów?
A) 60 B) 30 C) 20 D) 15 E) 10

Odpowiedzi


Kadet 2000

3 pkt
Na odcinku obrano trzy punkty dzielące go na 4 równe części, a następnie dwa punkty dzielące go na 3 równe części. W ten sposób został on podzielony na 6 odcinków. Ile jest różnych liczb, które są długościami tych odcinków?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
4 pkt
Na spotkaniu pięciu panów P, Q, R, S, T następują powitania. Pan P wita się tylko z jedną osobą, pan Q również z jedną osobą, a każdy z panów R, S, T wita się z dwiema osobami. Wiadomo, że pan P przywitał się z panem T. Które z poniższych powitań na pewno nie miało miejsca?
A) T z S B) T z R C) Q z R D) Q z T E) Q z S
5 pkt
Ania otrzymała pudło zawierające 2000 koralików, z których każdy był jednego spośród 5 kolorów. W pudełku było 387 koralików białych, 396 żółtych, 105 czerwonych, 407 zielonych i 705 brązowych. Ania bawiła się nimi w sposób następujący: losowo (nie patrząc do pudła) wyjmowała trzy koraliki. Jeśli były tego samego koloru, to nawlekała je na nić. W przeciwnym razie wkładała je z powrotem do pudła. Po pewnym czasie w pudle pozostały tylko dwa koraliki. Jakiego były koloru?
A) białego B) żółtego C) czerwonego D) zielonego E) brązowego

Odpowiedzi


Kadet 1999

3 pkt
Tej nocy obudziłem się. Mój zegar wskazywał godzinę 200 po północy. Zauważywszy jednak że zegar nie chodził nakręciłem go i ponownie zasnąłem. Kiedy rano wychodziłem z domu, mój zegar wskazywał godzinę 530, gdy tymaczasem na poprawnie chodzącym zegarze kościelnym była godzina 700. O której godzinie przebudziłem się w nocy?
A) 400 B) 330 C) 030 D) 300 E) 430
4 pkt
Drużyna piłki nożnej składa się z 11 piłkarzy. Przeciętny wiek piłkarzy tej drużyny wynosi 22 lata. Podczas meczu jeden z graczy tej drużyny został kontuzjowany i musiał opuścić boisko. Przeciętny wiek pozostałych piłkarzy wynosił 21 lat. Ile lat miał kontuzjowany piłkarz?
A) 21 B) 22 C) 23 D) 32 E) 33
5 pkt
zadanie za 5 punktówNiech P oznacza pole obszaru zakreskowanego liniami pionowymi, S zaś pole obszaru zakreskowanego liniami poziomymi (patrz rysunek obok). Średnice kół wynoszą odpowiednio 6, 4, 4, 2.
A) 2P=S B) 3P=2S C) P=S D) 2P=3S E) P=2S

Odpowiedzi


Kadet 1998

3 pkt
W pewnym roku w styczniu były 4 poniedziałki i 4 piątki. Jakim dniem tygodnia był 1 stycznia tego roku?
A) wtorek B) środa C) czwartek D) sobota E) niedziela
4 pkt
W pokoju znajdują się taborety i krzesła. Na każdym taborecie i na każdym krześle siedzi dziecko. Taborety mają po 3 nogi, a krzesła po 4 nogi (oczywiście dzieci mają po 2 nogi). Łączna liczba wszystkich nóg wynosi 39. Ile krzeseł znajduje się w pokoju?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9
5 pkt
Liczby 2; 1; 5; 2,8 i 7,5 są długościami czterech boków i jednej przekątnej czworokąta, podanymi w przypadkowym porządku. Która z nich jest długością przekątnej?
A) 1 B) 2 C) 2,8 D) 5 E) 7,5

Odpowiedzi


© 2024 - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych