Kangur Matematyczny - Przykładowe zadania - Żaczek
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Kangourou Sans Frontières
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Konkursowi patronują:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polskie Towarzystwo Matematyczne


Przykładowe zadania - Żaczek

Żaczek 2023

3 pkt
Na rysunku pokazano tort urodzinowy mojej babci. Każda duża świeczka na torcie oznacza 10 lat, a mała 1 rok. Ile lat ma moja babcia?
A) 65 B) 66 C) 76 D) 77 E) 78
4 pkt
W konkursie tanecznym solistek Julia zajęła trzecie miejsce. Pomiędzy nią i tancerką, która zajęła ostatnie miejsce, były jeszcze trzy zawodniczki. Ile tancerek wzięło udział w konkursie?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
5 pkt
Na rysunkach pokazano torty urodzinowe pięciorga dzieci, które obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Lidka jest o dwa lata starsza od Maćka i o jeden rok młodsza od Iwony. Anita jest najmłodsza. Który tort należy do Agnieszki?
A) B) C) D) E)

Odpowiedzi


Żaczek 2022

3 pkt
Arek przeciął na pół rysunek: . Na którym z poniższych obrazków pokazano obie części rysunku Arka?
A) B) C) D) E)
4 pkt
Basia ma cztery kartoniki: . Ułożyła je kolejno jeden na drugim. Gwiazdkę położyła później niż kwadrat i wcześniej niż trójkąt. Otrzymała układ pokazany na jednym z poniższych obrazków. Na którym?
A) B) C) D) E)
5 pkt
Pola na planszy ułożone są wokół dwóch domów. W każdym polu znajduje się jedna liczba, przy czym niektóre liczby zostały zakryte. Suma pięciu liczb wokół każdego z dwóch domów wynosi 20. Jaka liczba znajduje się w polu oznaczonym znakiem zapytania?
A) 3 B) 4 C) 7 D) 9 E) 14

Odpowiedzi


Żaczek 2021

3 pkt
Siedmioro dzieci trzyma się za ręce. Niektóre dzieci stoją przodem, a inne tyłem (patrz rysunek). Ile z tych dzieci trzyma inne dziecko swoją prawą ręką?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
4 pkt
Mateusz koduje słowa przy użyciu tablicy pokazanej na rysunku. Zamiast litery z tablicy podaje oznaczenie wiersza i kolumny, w której znajduje się ta litera.
Na przykład zamiast litery R podaje kod C4, a słowo PIZZA zapisuje kodem A2A4C1C1B2. Jakie słowo Mateusz zapisał za pomocą kodu B3B2C4D2?
A) BARĆ B) BACA C) BŁĄD D) BANK E) BARK
5 pkt
W koszu jest mniej niż 27 piłek. Każdy z chłopców: Jacek, Radek i Piotr policzył, ile piłek jest w tym koszu. Jackowi wyszło 23, Radkowi 25, a Piotrowi 18. Wiadomo, że każdy z~chłopców przy liczeniu popełnił błąd. Jeden z nich pomylił się o 2, drugi o 4. O ile pomylił się trzeci chłopiec?
A) 9 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

Odpowiedzi


Żaczek 2020

3 pkt
Na którym rysunku obszar zamalowany na szaro jest największy?
A) B) C) D) E)
4 pkt
Pan Mordka wykonał zdjęcie swojej twarzy na tle tego oto zamku:
Jeden z poniższych obrazków przedstawia wykonane przez niego zdjęcie. Który?
A) B) C) D) E)
5 pkt
Jaś i Staś wymieniali się cukierkami. Na początku Jaś dał Stasiowi tyle cukierków, ile miał ich Staś. Następnie Staś dał Jasiowi tyle cukierków, ile miał ich Jaś po pierwszej wymianie. Po tych dwóch wymianach okazało się, że każdy z nich ma 4 cukierki. Ile cukierków Jaś miał na początku?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

Odpowiedzi


Żaczek 2019

3 pkt
Mama Kangurzyca i jej syn Skoczek ważą razem 40 kilogramów. Sama Kangurzyca waży 32 kilogramy. Ile kilogramów waży jej syn Skoczek?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 18
4 pkt
Z dwóch szarych i dwóch białych pasków Adaś skleił plecioną podstawkę:
Jak będzie wyglądać ta podstawka, gdy Adaś odwróci ją na drugą stronę?
A) B) C) D) E)
5 pkt
Natalka, Kubuś i Zuzia mają łącznie 13 śliwek. Każde dziecko ma inną liczbę śliwek, ale każde ma przynajmniej trzy śliwki. Natalka ma najmniej śliwek, a Zuzia najwięcej. Ile śliwek ma Kubuś?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Odpowiedzi


Żaczek 2018

3 pkt
Alicja narysowała linię łączącą biedronki w kolejności rosnącej liczby kropek. Rozpoczęła od biedronki z jedną kropką.
Którą linię mogła otrzymać Alicja?
A) B) C) D) E)
4 pkt
Franek ma dwie skarbonki. W pierwszej ma 10 monet, a druga jest pusta. Rozpoczynając od jutra, Franek każdego dnia będzie wkładał jedną monetę do pierwszej skarbonki i dwie monety do drugiej. Po ilu dniach w obu skarbonkach będzie miał taką samą liczbę monet?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) Nigdy.
5 pkt
Ania ma dwóch braci, którzy są bliźniętami. Bliźniacy urodzili się, gdy Ania miała 8 lat. Teraz Ania ma o 5 lat więcej niż łączny wiek jej dwóch braci. Ile lat ma teraz Ania?
A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

Odpowiedzi


Żaczek 2017

3 pkt
Babcia Marysia rozdzieliła pomiędzy wszystkie swoje wnuki całe ciasto z wiśniami. Na rysunku pokazano widok tego ciasta z góry.
Każdy wnuk otrzymał kawałek ciasta z trzema wiśniami na wierzchu. Ile wnuków ma babcia Marysia?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
4 pkt
Kangur wykonuje 10 skoków w czasie 1 minuty, po czym odpoczywa 3 minuty. Następnie znowu wykonuje 10 skoków w czasie 1 minuty i ponownie 3 minuty odpoczywa i tak dalej. Po ilu minutach najwcześniej kangur ten wykona 50 skoków?
A) 4 B) 5 C) 16 D) 17 E) 20
5 pkt
W kolejce do kasy biletowej teatru stoi 11 osób, wśród nich Agnieszka i Ada. Wiadomo, że przed Agnieszką stoi 7 osób, a Agnieszka stoi bezpośrednio za Adą. Ile osób stoi w tej kolejce za Adą?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Odpowiedzi


Żaczek 2016

3 pkt
Na urodziny Franka przybyło dziesięcioro jego przyjaciół, wśród których było sześć dziewczynek. Ilu chłopców było na tym przyjęciu?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
4 pkt
Piotr i Paweł mają łącznie 12 lat. Ile lat łącznie będą mieli oni za 4 lata?
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20
5 pkt
Dziesięcioro dzieci bawi się na dwóch boiskach. Początkowo na pierwszym było 5 chłopców, a na drugim 5 dziewczynek. Po pewnym czasie Mirek i Zbyszek przeszli z pierwszego boiska na drugie. Następnie dwoje dzieci z drugiego boiska przeszło na pierwsze. Które zdanie jest teraz na pewno prawdziwe?
A) Na pierwszym boisku jest więcej dziewcząt niż chłopców.
B) Na pierwszym boisku jest tyle samo dziewcząt co chłopców.
C) Na pierwszym boisku są sami chłopcy.
D) Liczba chłopców na pierwszym boisku jest równa liczbie dziewcząt na drugim.
E) Na pierwszym boisku jest więcej niż pięcioro dzieci.

Odpowiedzi


Żaczek 2015

3 pkt
Połowa filmu trwała pół godziny. Ile czasu trwał cały film?
A) 15 minut B) pół godziny C) 1 godzinę D) 2 godziny E) 40 minut
4 pkt
Po jednej stronie toru wyścigowego umieszczono 11 flag. Pierwszą postawiono na starcie, a ostatnią na mecie. Odległość między każdymi dwiema kolejnymi flagami wynosi 4 metry. Jaką długość ma tor wyścigowy?
A) 12 metrów B) 24 metry C) 36 metrów D) 40 metrów E) 44 metry
5 pkt
Sylwia, Tosia, Ula i Wanda wybrały się do cukierni. Ustawiły się w kolejce. Każda z nich zamówiła jedną z następujących słodkości: lody, gofra, drożdżówkę, szarlotkę, przy czym każda zamówiła co innego.
  • Sylwia, stojąca za Tosią oraz przed Ulą, nie zamówiła gofra.
  • Ula nie stała ostatnia i zamówiła szarlotkę.
  • Pierwsza dziewczynka nie kupiła ani lodów, ani gofra
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wanda stała pierwsza w kolejce.
B) Tosia zamówiła lody.
C) Ula była druga w kolejce.
D) Sylwia zamówiła drożdżówkę.
E) Wanda zamówiła gofra.

Odpowiedzi


Żaczek 2014

3 pkt
O ile więcej szarych niż białych kwadracików znajduje się na rysunku obok? Obrazek
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
4 pkt
Ile jest liczb większych od 10 i jednocześnie mniejszych niż 32, które zapisane są tylko przy użyciu cyfr 1, 2, 3? Cyfry w tych liczbach mogą się powtarzać.
A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8
5 pkt
Ala, Cela, Ela i Fela są w różnym wieku oraz każda z nich ma jedno z następujących zwierząt: kota, psa, chomika albo rybkę.
  • Ala nie ma ani psa, ani chomika, a Fela nie jest najstarsza.
  • Właścicielka chomika jest młodsza od właścicielki rybki i starsza od Celi.
  • Najstarsza dziewczynka ma psa.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Ala ma kota, Cela rybkę, Ela psa, a Fela chomika.
B) Ala ma rybkę, Cela psa, Ela kota, a Fela chomika.
C) Ala ma kota, Cela chomika, Ela psa, a Fela rybkę.
D) Ala ma rybkę, Cela kota, Ela psa, a Fela chomika.
E) Ala ma rybkę, Cela psa, Ela chomika, a Fela kota.

Odpowiedzi


Żaczek 2013

3 pkt
W pokoju na półce było dwanaście książek. Do pokoju weszło czworo dzieci i każde z nich wzięło z tej półki po jednej książce. Ile książek zostało na półce?
A) 12 B) 8 C) 4 D) 2 E) 0
4 pkt
Kasia ma trzech braci i trzy siostry. Ilu braci i ile sióstr ma jej brat Kuba?
A) 3 braci i 3 siostry
B) 3 braci i 4 siostry
C) 2 braci i 3 siostry
D) 3 braci i 2 siostry
E) 2 braci i 4 siostry
5 pkt
W pewnej rodzinie jest pięcioro dzieci. Karolina jest o dwa lata starsza od Beaty oraz o dwa lata młodsza od Daniela. Tomek jest o trzy lata starszy od Natalii. Beata i Natalia są bliźniaczkami. Które dziecko jest najstarsze?
A) Natalia
B) Beata
C) Daniel
D) Karolina
E) Tomek

Odpowiedzi


Żaczek 2012

3 pkt
Wojtek rozpoczął w piątek malowanie plakatu ze słowem PRZYRODA. Każdego dnia malował jedną literę. W jaki dzień tygodnia Wojtek namalował ostatnią literę tego słowa?
A) We wtorek B) W środę C) W czwartek D) W piątek E) W sobotę
4 pkt
W bajkowym ogrodzie rośnie 12 kwiatów. Za każdym razem, gdy zetnie się jeden kwiat, na jego miejsce natychmiast wyrosną trzy nowe. Ogrodnik ściął jeden kwiat, a następnie ściął kolejny. Ile kwiatów rośnie teraz w bajkowym ogrodzie?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 11
5 pkt
Adam, Bartek, Czarek i Darek są różnego wzrostu i mają różne kolory oczu.
  • Najwyższy z nich ma zielone oczy, a najniższy brązowe.
  • Adam nie jest najwyższy, a Bartek nie ma zielonych oczu.
  • Czarek ma szare oczy i jest niższy od Adama.
Która lista przedstawia imiona chłopców w kolejności od najwyższego do najniższego?
A) Bartek, Czarek, Adam, Darek
B) Darek, Bartek, Adam, Czarek
C) Darek, Adam, Czarek, Bartek
D) Czarek, Darek, Adam, Bartek
E) Darek, Adam, Bartek, Czarek

Odpowiedzi


Kangurek 2011

3 pkt
Babcia Marcina za 36 lat będzie obchodzić swoje setne urodziny. Ile lat ma obecnie babcia Marcina?
A) 74 B) 64 C) 66 D) 36
4 pkt
Ania ma psy i 4 koty. Liczba kocich uszu jest równa liczbie psich łap. Ile psów ma Ania?
A) 8 B) 2 C) 4 D) 6
5 pkt
Kwiaty w kwiaciarni znajdowały się w trzech wazonach. W pierwszym było 16 kwiatów, w drugim 11, a w trzecim 17. Kwiaciarka sprzedawała tylko bukiety utworzone z 5 kwiatów. W pewnej chwili stwierdziła, że nie może już wykonać kolejnego takiego bukietu. Ile kwiatów zostało w kwiaciarni?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Odpowiedzi


Kangurek 2010

3 pkt
Która z następujących liczb jest najmniejsza?
A) 2+0+1+0 B) 2-0+1-0 C) 2+0-1+0 D) 2-0+1+0
4 pkt
W turnieju tańca bierze udział 12 par tanecznych. Mały Jaś zauważył, że walca tańczyło 18 osób. Ile par nie tańczyło walca?
A) 3 B) 6 C) 4 D) 5
5 pkt
Ulica, przy której mieszkają Ela i Ula, ciągnie się wzdłuż brzegu rzeki (domy znajdują się tylko po jednej stronie ulicy). Na lewo od domu Eli znajduje się 47 domów, a na prawo 23 domy, natomiast na prawo i na lewo od domu Uli znajduje się taka sama liczba domów. Ile domów znajduje się pomiędzy domem Eli, a domem Uli?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

Odpowiedzi


Kangurek 2009

3 pkt
Piotrek ma 12 samochodzików, a Paweł ma o 4 samochodziki więcej niż Piotrek. Ile łącznie samochodzików mają Paweł i Piotrek?
A) 28 B) 16 C) 48 D) 20
4 pkt
Tomek jest wyższy od Piotra o 2 centymetry, a od Pawła o 5 centymetrów. O ile centymetrów Piotr jest wyższy od Pawła?
A) O 7 cm. B) O 3 cm. C) O 10 cm. D) Paweł jest wyższy od Piotra.
5 pkt
Tata zbierał grzyby przez 2 godziny. W ciągu pierwszej godziny zebrał 39 grzybów. Ile grzybów zebrał w ciągu drugiej godziny, jeżeli wiadomo, że mama wszystkie grzyby zebrane przez tatę oczyściła w ciągu 40 minut, oczyszczając po 7 grzybów w ciągu każdych 5 minut?
A) 39 B) 17 C) 74 D) 56

Odpowiedzi


Kangurek 2008

3 pkt
Ania obchodziła swoje urodziny w czwartek, a jej koleżanka Ewa obchodziła swoje urodziny 8 dni wcześniej. Jaki wtedy był dzień tygodnia?
A) Środa B) Czwartek C) Piątek D) Wtorek
4 pkt
Tata Tomka jest starszy od jego mamy o 4 lata. Obecnie tata ma 37 lat. Ile lat miała mama 10 lat temu?
A) 31 B) 23 C) 21 D) 20
5 pkt
Turysta w ciągu dwóch dni przeszedł 33 kilometry. Drugiego dnia przeszedł trasę trzy razy dłuższą niż w pierwszym dniu i jeszcze 5 kilometrów. Ile kilometrów miała trasa przebyta przez turystę drugiego dnia?
A) 12 B) 26 C) 50 D) 20

Odpowiedzi


Kangurek 2007

3 pkt
Konkurs ,,Kangur Matematyczny'' rozpoczął się w Polsce w roku 1992, a w roku 2007 odbywa się pierwsza edycja ,,Kangurka''. O ile lat później?
A) 12 B) 15 C) 16 D) 17
4 pkt
Na stadionie odbywa się bieg na 1500 m. Bieżnia ma długość 400 m. Ile metrów do mety pozostało zawodnikowi, który przebiegł 3 okrążenia?
A) 400 B) 300 C) 200 D) 150
5 pkt
Adam zauważył, że jeżeli kupi 5 porcji lodów, to zostanie mu 19 złotych, a jeżeli kupi 8 takich porcji, to zostanie mu 10 złotych. Ile pieniędzy ma Adam?
A) 50 zł B) 34 zł C) 21 zł D) 29 zł

Odpowiedzi


Odpowiedzi


© 2024 - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych