Kangur Matematyczny - Przykładowe zadania - Kategoria Maluch
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Kangourou Sans Frontières
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Konkursowi patronują:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polskie Towarzystwo Matematyczne


Przykładowe zadania - Kategoria Maluch

Maluch 2023

3 pkt
Ignaś ma 4 różne żetony. Z trzech z nich chce zbudować wieżę, tak aby najmniejszy z wybranych żetonów był na górze, a największy na dole. Na ile różnych sposobów może zbudować wieżę w zaplanowany przez siebie sposób?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6
4 pkt
W trzech skrzyniach znajdują się jednakowe złote kule, jednakowe złote sztabki i jednakowe złote gwiazdki.
Skarb w każdej skrzyni jest wart 40 dukatów. Ile dukatów jest warta złota gwiazdka?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
5 pkt
Na obrazkach jest przedstawiony Dinek, jego dwaj bracia i dwaj koledzy. Na grzbietach braci Dinka jest w sumie dwa razy więcej trójkątnych wypustek niż łącznie na grzbietach jego kolegów. Na którym obrazku widnieje Dinek?
A) B) C) D) E)

Odpowiedzi


Maluch 2022

3 pkt
Suma trzech liczb w każdym rzędzie i w każdej kolumnie tabeli powinna być taka sama.
Jedna liczba została wpisana niepoprawnie. Która?
A) 1 B) 3 C) 5
D) Jedna z czwórek E) Jedna z siódemek
4 pkt
Dzieci ustawiono w kilku rzędach, po tyle samo w każdym rzędzie. Kostek zauważył, że przed nim są dwa rzędy dzieci, a za nim jeden rząd. Zauważył też, że w jego rzędzie, po jego prawej stronie stoi pięcioro dzieci, zaś po jego lewej stronie w tym rzędzie jest troje dzieci. Ile dzieci ustawiono?
A) 36 B) 27 C) 18 D) 17 E) 10
5 pkt
Pięcioro dzieci jadło śliwki. Kinga zjadła o dwie śliwki więcej niż Magda. Emilka zjadła o trzy śliwki mniej niż Kinga. Jola zjadła o jedną śliwkę więcej niż Emilka, ale o trzy mniej niż Władek. Które dzieci zjadły po tyle samo śliwek?
A) Jola i Kinga.
B) Kinga i Władek.
C) Magda i Władek.
D) Władek i Emilka.
E) Jola i Magda.

Odpowiedzi


Maluch 2021

3 pkt
Ile ryb będzie miało głowę zwróconą w stronę kółka, gdy wyprostujemy linkę?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
4 pkt
Na każdej z trzech gałęzi eukaliptusa rosło po 20 liści. Z pierwszej gałęzi koala zjadł kilka liści. Z drugiej gałęzi koala zjadł tyle liści, ile pozostało niezjedzonych na pierwszej gałęzi. Z trzeciej gałęzi zjadł 2 liście. Ile liści łącznie pozostało na tych trzech gałęziach?
A) 38 B) 32 C) 28 D) 22 E) 20
5 pkt
W kratki diagramu Helenka wpisuje wszystkie liczby od 1 do 9, w każdą kratkę jedną liczbę. Strzałki prowadzą od liczby mniejszej do większej. Dwie liczby Helenka już wpisała. Jaką liczbę powinna wpisać w miejscu znaku zapytania?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

Odpowiedzi


Maluch 2020

3 pkt
Ile to jest: 1+2+3+4+5+4+3+2+1?
A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 31
4 pkt
Na obóz kangurowy przybyły jedynie drużyny składające się z 5 lub 6 osób. Ogółem na obozie było 43 uczestników. Ile drużyn przybyło na ten obóz?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 4
5 pkt
Sześcioro dzieci obchodziło urodziny w następujących dniach marca: 14, 15, 20, 21, 22 i 27. Ile spośród nich obchodziło lub będzie obchodzić urodziny w dniu konkursu Kangur Matematyczny, to znaczy w trzeci czwartek marca?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Odpowiedzi


Maluch 2019

3 pkt
Jaki dzień tygodnia będzie jutro, jeżeli wczoraj była niedziela?
A) Wtorek B) Czwartek C) Środa D) Poniedziałek E) Sobota
4 pkt
Tomek ma 16 niebieskich kulek. Może je wymienić na inne tylko w następujący sposób: za 3 niebieskie kulki może otrzymać 1 czerwoną, a za 2 czerwone 5 zielonych kulek. Jaką największą liczbę zielonych kulek może otrzymać Tomek?
A) 5 B) 10 C) 13 D) 15 E) 20
5 pkt
Na łące pasą się krowy, owce i gęsi, łącznie 15 zwierząt. Wiemy, że 10 z nich nie jest krowami, a 8 z nich nie jest owcami. Ile gęsi pasie się na łące?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 10

Odpowiedzi


Maluch 2018

3 pkt
Rysunek przedstawia 3 lecące strzały i 9 nieruchomych baloników. Gdy strzała trafi w balonik, ten pęka, a strzała leci dalej, nie zmieniając kierunku lotu.
W ile baloników trafią strzały?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
4 pkt
Kuba zapisał na tablicy liczbę składającą się z pięciu dziewiątek. Następnie dodał dwie pierwsze cyfry tej liczby, po czym zmazał je i w ich miejsce wpisał otrzymaną sumę. Następnie to samo uczynił z nowo otrzymaną liczbą i powtarzał tę czynność z każdą kolejną liczbą tak długo, aż uzyskał liczbę jednocyfrową. Ile razy Kuba wykonał opisaną czynność zamiany pierwszych dwóch cyfr liczby na ich sumę?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
5 pkt
Mamy trzy wiadra różnej wielkości i w różnych kolorach: białe, niebieskie i zielone. Białe wiadro ma pojemność 10 litrów. Gdy do pustego białego wiadra przelejemy zawartość całkowicie napełnionego niebieskiego oraz w połowie napełnionego zielonego, to białe będzie napełnione w połowie. Gdy zaś połowę zawartości całkowicie napełnionego niebieskiego przelejemy do w połowie wypełnionego zielonego, okaże się, że w zielonym są 4 litry płynu. Jaką pojemność ma niebieskie wiadro?
A) 1 litr B) 2 litry C) 3 litry D) 5 litrów E) 6 litrów

Odpowiedzi


Maluch 2017

3 pkt
Baloniki sprzedawane są w pudełkach po 5, 10 i 25 sztuk. Sławek kupił kilka pudełek z balonikami, tak aby łącznie mieć 70 baloników, ale w jak najmniejszej liczbie pudełek. Ile pudełek z balonikami kupił Sławek?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
4 pkt
Mama chce ugotować 5 potraw na kuchence o dwóch palnikach. Czas gotowania tych potraw to: 40 min, 15 min, 35 min, 10 min i 45 min. W jakim najkrótszym czasie może mama ugotować te potrawy, jeśli każdą zdejmuje z palnika dopiero po jej ugotowaniu?
A) 60 min B) 70 min C) 75 min D) 80 min E) 85 min
5 pkt
Na stole stało 10 torebek, każda zawierała inną liczbę cukierków, od 1 do 10. Każdy z pięciu chłopców wziął dwie torebki. Arek znalazł w swoich torebkach łącznie 5 cukierków, Bartek – 7, Czarek – 9, Darek – 15. Ile cukierków otrzymał piąty chłopiec?
A) 9 B) 11 C) 13 D) 17 E) 19

Odpowiedzi


Maluch 2016

3 pkt
Witek ma 1 rok i 3 miesiące. Za ile miesięcy Witek skończy 3 lata?
A) 15 B) 17 C) 19 D) 20 E) 21
4 pkt
Łączna liczba łap moich psów jest o 18 większa niż łączna liczba ich nosów. Ile mam psów?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9
5 pkt
Kacper, Franek i Antek są sportowcami. Jeden z nich jest piłkarzem, jeden koszykarzem, a~jeden siatkarzem. Piłkarz nie ma rodzeństwa i jest najmłodszy z tych trzech chłopców. Antek jest starszy od koszykarza i przyjaźni się z siostrą Kacpra. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Kacper jest koszykarzem, Franek siatkarzem, Antek piłkarzem.
B) Kacper jest koszykarzem, Franek piłkarzem, Antek siatkarzem.
C) Kacper jest piłkarzem, Franek koszykarzem, Antek siatkarzem.
D) Kacper jest siatkarzem, Franek koszykarzem, Antek piłkarzem.
E) Kacper jest siatkarzem, Franek piłkarzem, Antek koszykarzem.

Odpowiedzi


Maluch 2015

3 pkt
Iloczyn cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równy 15. Ile jest równa suma cyfr tej liczby?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8
4 pkt
Szkolny bieg na 1500 m ukończyło 10 zawodników. Przed Frankiem przybiegło o 3 zawodników mniej niż za nim. Które miejsce w biegu zajął Franek?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7
5 pkt
Beczka napełni się, jeżeli wlejemy do niej wodę z 6 małych dzbanuszków, 3 średnich dzbanków i z jednego dużego dzbana. Beczka ta napełni się również, gdy wlejemy do niej wodę z 2 małych dzbanuszków, 1 średniego dzbanka i z 3 dużych dzbanów. Ile dużych dzbanów wody potrzeba, by napełnić beczkę?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Odpowiedzi


Maluch 2014

3 pkt
Gdy miś koala nie śpi, zjada 50 gramów liści eukaliptusa w każdej godzinie. Minionej doby spał 13 godzin. Ile gramów liści zjadł on minionej doby?
A) 550 B) 130 C) 650 D) 50 E) 450
4 pkt
Ile kropek znajduje się na rysunku?
Jak porachować kropki?
A) 180 B) 181 C) 182 D) 183 E) 265
5 pkt
W bajkowym kraju każdy słoneczny dzień jest bezpośrednio poprzedzony trzema kolejnymi dniami deszczowymi. Ponadto szósty dzień po każdym deszczowym dniu jest także deszczowy. Dziś jest słoneczny dzień. Jaka jest największa liczba następujących po sobie dni, zaczynając od dnia jutrzejszego, na które można przewidzieć pogodę?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Odpowiedzi


Maluch 2013

3 pkt
Pięciu chłopców wypowiedziało zdanie o liczbie 325. Który z nich powiedział nieprawdę?
  • Andrzej: Ta liczba jest trzycyfrowa.
  • Borys: Wszystkie cyfry tej liczby są różne.
  • Czarek: Suma cyfr tej liczby jest równa 10.
  • Dawid: Cyfrą jedności tej liczby jest 5.
  • Emil: Wszystkie cyfry tej liczby są nieparzyste.
A) Andrzej B) Borys C) Czarek D) Dawid E) Emil
4 pkt
Gdy Pinokio kłamie, jego nos wydłuża się o 6 cm. Gdy mówi prawdę, jego nos skraca się o 2 cm. W pewnym momencie nos Pinokia miał 9 cm długości. Następnie Pinokio wypowiedział trzy kłamstwa i dwa zdania prawdziwe. Jak długi jest teraz nos Pinokia?
A) 14 cm B) 15 cm C) 19 cm D) 23 cm E) 31 cm
5 pkt
Ile lat musi upłynąć od dnia 1 stycznia 2013 roku, aby po raz pierwszy nastąpił rok, taki że iloczyn wszystkich cyfr występujących w zapisie tego roku jest większy od sumy tych cyfr?
A) 87 B) 98 C) 101 D) 102 E) 103

Odpowiedzi


Maluch 2012

3 pkt
Rok 2012 jest rokiem przestępnym, to znaczy, że luty ma 29 dni. Dzisiaj, czyli 15 marca 2012 roku, kurczęta mojego dziadka mają dwadzieścia dni. Kiedy wykluły się z jajek?
A) 19 lutego. B) 21 lutego. C) 23 lutego. D) 24 lutego. E) 26 lutego.
4 pkt
Laura, Igor, Wiktor i Kasia chcieli zrobić sobie wspólne zdjęcie. Kasia i Laura są przyjaciółkami i chciały stać obok siebie. Igor chciał stać obok Laury, ponieważ bardzo ją lubi. Na ile sposobów mogą ustawić się oni w jednym rzędzie, aby spełnić podane warunki?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
5 pkt
Prostokątna kartka papieru ma wymiary 192 mm na 84 mm. Tnąc taką kartkę wzdłuż jednej linii prostej odcinamy kwadrat, a następnie powtarzamy to samo z pozostałą częścią kartki, i tak dalej. Jaka jest długość boku najmniejszego kwadratu jaki możemy w ten sposób otrzymać?
A) 1 mm B) 4 mm C) 6 mm D) 10 mm E) 12 mm

Odpowiedzi


Maluch 2011

3 pkt
Zegar na wieży wybija pełne godziny (np. o 8:0} bije 8 razy, o 9:00 bije 9 razy). Oprócz tego, zegar ten bije po jednym razie w połowie każdej godziny (np. o 8:30). Ile uderzeń wybije zegar między 7:45 a 10:45?
A) 6 B) 16 C) 27 D) 30 E) 33
4 pkt
Arek, Czarek, Darek, Jarek, Marek i Wojtek rzucali kostką do gry. Każdy z chłopców rzucał jeden raz i wyrzucił inną liczbę oczek. Arek wyrzucił cztery razy większą liczbę niż Czarek. Darek wyrzucił dwa razy większą liczbę niż Jarek i trzy razy większą liczbę niż Marek. Jaką liczbę oczek wyrzucił Wojtek?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
5 pkt
Każdy uczestnik pewnego teleturnieju dostaje 10 punktów na starcie i musi odpowiedzieć na 10 pytań. Za dobrą odpowiedź dostaje 1 punkt, a za złą odpowiedź lub jej brak traci 1 punkt. Pani Kowalska ukończyła teleturniej z 14 punktami. Ilu dobrych odpowiedzi udzieliła?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 6 E) 4

Odpowiedzi


Maluch 2010

3 pkt
Lekcja tańca, trwająca 40 minut, rozpoczęła się o 11:50. Dokładnie w połowie tej lekcji do sali wszedł spóźniony Staś. O której godzinie Staś wszedł do sali?
A) 11:30 B) 12:00 C) 12:10 D) 12:20 E) 12:30
4 pkt
Mateusz i Klara mieszkają w wieżowcu. Klara mieszka 12 pięter nad Mateuszem. Pewnego dnia Mateusz poszedł schodami odwiedzić Klarę. W połowie drogi był na 8 piętrze. Na którym piętrze mieszka Klara?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 20 E) 24
5 pkt
Dziesięcioletnia Ola jest sześć razy młodsza od swojej babci. Babcia Oli ma o 14 lat więcej niż mają Ola i mama Oli razem. Prababcia Oli ma tyle lat co babcia i mama Oli razem. Ile lat ma prababcia Oli?
A) 106 B) 69 C) 70 D) 89 E) 96

Odpowiedzi


Maluch 2009

3 pkt
W pewnej rodzinie jest pięciu braci. Każdy z nich ma jedną siostrę. Ile rodzeństwa jest w tej rodzinie?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
4 pkt
Trzy wiewiórki: Hela, Mela i Tola znalazły łącznie 7 orzechów. Każda z nich znalazła inną liczbę orzechów, przy czym każda z nich znalazła co najmniej jeden. Hela znalazła najmniej, a Mela najwięcej. Ile orzechów znalazła Tola?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
5 pkt
Pani Florentyna codziennie sprzedaje na targu jajka. W środę sprzedała 60 jajek, a w czwartek 96 i zauważyła, że w tym tygodniu każdego dnia liczba sprzedanych jajek była równa sumie liczb sprzedanych jajek w dwóch dniach poprzednich. Ile jajek sprzedała pani Florentyna w poniedziałek?
A) 20 B) 24 C) 36 D) 40 E) 48

Odpowiedzi


Maluch 2008

3 pkt
Bilet wstępu do ZOO dla osoby dorosłej kosztuje 4 zł, a bilet dla dziecka jest o 1 zł tańszy. Pewnej niedzieli tata wybrał się do ZOO wraz z dwójką dzieci. Ile złotych musiał zapłacić za bilety wstępu?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 10 E) 12
4 pkt
Hotelik może przyjąć 21 gości. Jest w nim 5 pokoi trzyosobowych i pewna liczba pokoi dwuosobowych. Ile jest pokoi dwuosobowych?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
5 pkt
W dwóch naczyniach znajduje się łącznie 40 litrów wody. Z pierwszego naczynia przelano do drugiego 5 litrów wody, a następnie z drugiego do pierwszego przelano tyle wody, że ilość wody w pierwszym naczyniu podwoiła się. Okazało się wtedy, że w obu naczyniach było tyle samo wody. Ile wody było w drugim naczyniu na początku?
A) 20 B) 35 C) 15 D) 25 E) 10

Odpowiedzi


Maluch 2007

3 pkt
Po jednej stronie alejki w parku znajduje się 9 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi 8 metrów. Jurek przeszedł całą drogę tą alejką od pierwszej do ostatniej latarni. Ile metrów przeszedł?
A) 48 B) 56 C) 64 D) 72 E) 80
4 pkt
Linka została pocięta na 400 kawałków po 15 cm każdy. Jaka była długość tej linki?
A) 6 km B) 60 m C) 600 cm D) 6000 mm E) 60000 cm
5 pkt
Wokół okrągłego stołu ustawione są w jednakowych odstępach krzesła, ponumerowane kolejno liczbami 1,2,3,... Piotr siedzi na krześle numer 11, dokładnie naprzeciw Krzysia, który siedzi na krześle numer 4. Ile krzeseł jest przy tym stole?
A) 13 B) 14 C) 16 D) 17 E) 22

Odpowiedzi


Maluch 2006

3 pkt
W czasie obozu matematycznego w Zakopanem przewidziana jest wycieczka na szczyt Giewontu. Droga na szczyt zajmuje 3 godziny. Przewiduje się półgodzinny pobyt na szczycie. Zejście zajmuje 2 godziny i trzydzieści minut. O której godzinie najpóźniej trzeba wyruszyć na tę wycieczkę, aby zdążyć na obiad, który jest planowany na godzinę 15:00?
A) 8:00. B) 8:30. C) 9:00. D) 9:30. E) 10:00.
4 pkt
Po jednej stronie ulicy Długiej stoją domy ponumerowane kolejnymi liczbami nieparzystymi od 1 do 19, a po drugiej stronie domy ponumerowane kolejnymi liczbami parzystymi od 2 do 14. Ile domów jest przy ulicy Długiej?
A) 8. B) 16. C) 17. D) 18. E) 33.
5 pkt
Pewnego roku w marcu było 5 poniedziałków. Który dzień tygodnia nie mógł w tym miesiącu wystąpić 5 razy?
A) Sobota. B) Niedziela. C) Wtorek. D) Środa. E) Czwartek.

Odpowiedzi


Maluch 2005

3 pkt
Ewa mieszka z rodzicami, bratem, pieskiem, dwoma kotami, dwiema papugami i czterema złotymi rybkami. Ilu nóg się doliczyłeś?
A) 22 B) 24 C) 28 D) 32 E) 40
4 pkt
Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem.

Grześ powinien dostarczyć znad rzeki do domu położonego na drugim końcu wsi cztery pełne worki piasku. Niestety, po drodze z dziurawego worka wysypuje mu się połowa zawartości. Ile razy powinien Grześ pokonać drogę znad rzeki do domu, aby dostarczyć potrzebną ilość piasku?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
5 pkt
W kufrze jest 5 skrzyń, w każdej skrzyni są 3 pudełka, a w każdym pudełku jest 10 złotych monet. Kufer, skrzynie i pudełka są pozamykane na klucz. Ile co najmniej zamków trzeba otworzyć, aby wybrać 50 monet?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Odpowiedzi


Maluch 2004

3 pkt
Na drucie telegraficznym siedziały jaskółki. W pewnej chwili 5 jaskółek odfrunęło, a po pewnym czasie 3 jaskółki powróciły. Wówczas na drucie siedziało 12 jaskółek. Ile ich było na początku?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14
4 pkt
Kasia znalazła książkę, w której brakowało pewnej liczby kartek. Kiedy ją otworzyła, z lewej strony zobaczyła numer 24, z prawej zaś numer 45. Ile kartek brakowało pomiędzy tymi stronami?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 20 E) 21
5 pkt
Chłopcy i dziewczynki z klasy Marii i Mietka ustawili się w jednej linii. Na prawo od Marii jest 16 uczniów, w tym Mietek. Na lewo od Mietka jest 14 uczniów, wśród nich Maria. Pomiędzy Marią i Mietkiem jest 7 uczniów. Ilu uczniów liczy ta klasa?
A) 37 B) 30 C) 23 D) 22 E) 16

Odpowiedzi


Maluch 2003

3 pkt
Zosia rysuje kangurki: niebieskiego, następnie zielonego, potem czerwonego, wreszcie żółtego, i znowu kolejno: niebieskiego, zielonego, czerwonego, żółtego i tak dalej w tej samej kolejności. Jakiego koloru będzie siedemnasty kangurek?
A) niebieskiego B) zielonego C) czerwonego D) czarnego E) żółtego
4 pkt
Marek powiedział do swoich przyjaciół: "Gdybym zerwał dwa razy więcej jabłek, niż zerwałem, miałbym o 24 jabłka więcej, niż mam ich teraz." Ile jabłek zerwał Marek?
A) 48 B) 24 C) 42 D) 12 E) 36
5 pkt
W klasie jest 29 uczniów. 12 uczniów tej klasy ma siostrę, 18 uczniów ma brata. Spośród uczniów tej klasy jedynie Tania, Basia i Ania nie mają żadnego rodzeństwa. Ilu uczniów tej klasy ma i siostrę i brata?
A) żadne B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

Odpowiedzi


Maluch 2002

3 pkt
Urodziny Julii, Kasi, Zuzanny i Heleny wypadają w dniach 1 marca, 17 maja, 20 lipca, 20 marca. Kasia i Zuzanna urodziły się w tym samym miesiącu. Julia i Zuzanna urodziły się w tym samym dniu miesiąca. Która z dziewczynek urodziła się 17 maja?
A) Julia B) Kasia C) Zuzanna D) Helena E) nie można tego rozstrzygnąć
4 pkt
Klara i Zosia mają łącznie 60 zapałek. Klara wzięła tyle zapałek, ile potrzebne jej było do zbudowania trójkąta, którego każdy bok miał długość równą sześciu zapałkom. Zosia z pozostałych zapałek zbudowała prostokąt, którego jeden z boków miał długość równą sześciu zapałkom. Z ilu zapałek składa się każdy z dwóch dłuższych boków tego prostokąta?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 30
5 pkt
Dyrygent chciał utworzyć tercet złożony ze skrzypka, pianisty i perkusisty. Miał do wyboru dwóch skrzypków, dwóch pianistów i dwóch perkusistów. Postanowił sprawdzić każdy możliwy tercet. Ile prób musiał przeprowadzić?
A) 3 B) 4 C) 8 D) 24 E) 25

Odpowiedzi


Maluch 2001

3 pkt
Kasia przez pięć dni pomagała mamie zbierać w lesie jagody. Pierwszego dnia jednak zjadła większość tego, co zebrała i pozostała jej tylko jedna szklanka jagód, którą oddała mamie. Kasia postanowiła, że każdego dnia da mamie dwa razy więcej jagód niż dnia poprzedniego. Ile szklanek jagód dała Kasia mamie w ciągu pięciu dni?
A) 5 B) 31 C) 21 D) 11 E) 16
4 pkt
Na stole znajdują się figury w kształcie trójkątów oraz kwadratów. Łączna liczba wierzchołków wszystkich figur wynosi 17. Ile trójkątów jest na stole?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
5 pkt
Mam 3 koszyczki, a w każdym z nich po 11 cukierków. Z każdego z nich zabieram po jednym cukierku kolejno w następującym porządku: z lewego, ze środkowego, z prawego, ze środkowego; z lewego, ze środkowego, z prawego, ze środkowego; i tak dalej. Jaka jest największa liczba cukierków w jednym ze skrajnych koszyczków w momencie, gdy środkowy koszyczek jest pusty?
A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 11

Odpowiedzi


Maluch 2000

3 pkt
Doktor Ojboli zapisał choremu kangurkowi 3 pigułki i zalecił, aby zażywał je po jednej, co 20 minut. Po ilu minutach od zażycia pierwszej pigułki kangurek zażyje ostatnią?
A) po 20 B) po 30 C) po 40 D) po 50 E) po 60
4 pkt
W każdym z dwóch koszyków było po 12 jabłek. Ania zabrała z pierwszego koszyka pewną ich ilość, a następnie Hania zabrała z drugiego koszyka tyle jabłek, ile pozostało w koszyku pierwszym. Ile jabłek pozostało w końcu w obu koszykach łącznie?
A) 6 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24
5 pkt
Jaka to liczba, która ma następującą własność: jeśli dodamy do niej połowę, to otrzymamy liczbę o 3 mniejszą od jej dwukrotności?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

Odpowiedzi


Maluch 1999

3 pkt
Mój ogon - mówi kot - mierzy 12cm i pół długości ogona. Jaka jest długość kociego ogona?
A) 18 B) 24 C) 12 D) 9 E) 6
4 pkt
Jaka jest najmniejsza możliwa liczba dzieci w rodzinie Kowalskich, jeśli każde dziecko ma co najmniej jednego brata i co najmniej jedną siostrę?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
5 pkt
Drewniany nos Pinokia ma długość 3 cm. Ilekroć Pinokio skłamie, długość jego nosa się podwaja. Jaką długość będzie miał jego nos po 6 kłamstwach?
A) 192 cm B) 67 cm C) 96 cm D) 18 cm E) 384 cm

Odpowiedzi


Maluch 1998

3 pkt
W ogrodzie zoologicznym Bolek po raz pierwszy zobaczył kangury. Zauważył że każdy kangur ma cztery łapy, dwoje uszu i jeden ogon. Dla zabawy policzył łączną liczbę łap, uszu i ogonów otrzymując w wyniku 63. Ile kangurów było na wybiegu?
A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12
4 pkt
Ślimak wpadł w poniedziałek rano do studni o głębokości 5 metrów. W ciągu dnia ślimak wspina się na wysokość 2m, w ciągu nocy zaś ześlizguje się w dół o 1m. W którym dniu tygodnia ślimak wydostanie się ze studni?
A) wtorek B) środa C) czwartek D) sobota E) poniedziałek
5 pkt
W meczu piłki nożnej zwycięzca otrzymuje 3 punkty, pokonany 0 punktów, w przypadku zaś remisu każda z drużyn otrzymuje po jednym punkcie. Moja drużyna po 31 rozegranych meczach zgromadziła 64 punkty, przy czym 7 meczów zakończyło się remisem. Ile meczów moja drużyna przegrała?
A) 0 B) 5 C) 19 D) 21 E) 24

Odpowiedzi


© 2024 - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych